Kraków mobilizuje się na wybory

Głównym z trudnych problemów w większości miast w naszym kraju jest transport. Polskie województwa nie są przygotowane do tak dużego natężenia ruchu, jaki pojawił się przez zwiększenie się ilości pojazdów na polskich drogach. Z tego powodu jedną z najważniejszych kierunków rozwoju które powinno podjąć prawie każde województwo jest inwestycja w transport i komunikację. Jezdnie i komunikacja miejska to najważniejszy obszar, jaki da przestrzeń na to by poprawić zadowolenie krakowian jak również poprawi całokształt gospodarki miasta.

Na tle okolicznych gmin, nowe projekty komunikacyjne jakie realizuje Kraków silnie się wybijają. Mieszkańcy w głosowaniu opowiedzieli się za budową metra, ale zanim metro zostanie zbudowane, w komunikację tramwajową i autobusową oraz rozwój dróg potrzeba włożyć sporo pieniędzy . Spośród bardziej istotnych inwestycji trzeba wymienić:
w pełni elektryczną linię autobusową – jedyną w kraju,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
całkowicie rozwinięty dworzec PKP wraz z miejscem handlowym.
Oprócz tego, w planach miasto ma remont przynajmniej kilka nowoczesnych połączeń pomiędzy już istniejącymi połączeniami i remonty już powstałych połączeń autobusowych oraz dróg dojazdowych.
Krakowianie napraw nie lubią – utrudnienia w poruszaniu się i dotarciu do biur dają się im we znaki w codziennym życiu. Warto jednak mieć jasność tego, że bez remontów jakość dróg nie może się poprawić i aby było lepiej, trzeba cierpliwości.Jacek Majchrowski program
Inwestycje w komunikacje to nie jedynie kolejne linie komunikacji, jak również lepszej jakości nawierzchnia jezdni, która będzie bardziej trwała i odporna. ( kolejnym z przykładów jest odporna na ścieranie powierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka i na zachodniej jezdni Wadowickiej). Jasnym jest to, że, Kraków potrzebuje jeszcze kolejnych remontów i nowych pomysłów, by jeździło się po nim wygodnie. Zarówno samochodem, ale też autobusami. Ale widać wyraźnie, że całość jest na prostej trasie do tego, by Krakusom żyło się tu naprawdę miło i z zadowoleniem.